మహాభారతం ఎపిసోడ్ 15 : అర్జునుడు తన గురువు యొక్క పగ ఎలా తీరుస్తాడు?

Mahabharatham Episode-15,అర్జునుడి తన గురువు యొక్క పాగా ఎలా తీరుస్తాడు,unknown facts,Mahabharatham,Interesting facts of Mahabharatham in Telugu,unknown facts of mahabharatham,interesting facts of mahabharatham,thirupathi thandra,thirupathi thandra videos,mahabharatham title song,mahabharat,Mahabharatham Katha,mahabharatham characters,mahabharatham episodes,mahabharatham latest episodes

Inspire Soft Skills యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా హిందూ ఇతిహాసమైన మహాభారతం గురించి ఎపిసోడ్స్ వారీగా తాండ్ర తిరుపతి వివరిస్తున్నారు. మహాభారతం చదివితే మనిషి ఎలా ఉండాలో, ఎలా ఉండకూడదో తెలుస్తుందన్నారు. ఆపదలో ధైర్యం, సంపద వచ్చినపుడు వినయం, అవమానాలు ఎదుర్కునే సమయంలో సహనం వహించడం ఎలాగో మహాభారతం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చని చెప్పారు. ఇక ఈ వీడియోలో మహాభారతం ఎపిసోడ్-15 ను వీక్షించండి.

పూర్తి స్థాయి వివరణతో కూడిన వీడియో కోసం స్క్రోల్ చేయండి 👇

[subscribe]

Video thumbnail
Mahabharatham Episode-15|అర్జునుడు తన గురువు యొక్క పగ ఎలా తీరుస్తాడు?| Unknown facts | Mahabharatham
11:45
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-14 | Karna's Entry | Untold story of Mahabharatham | Inspire Soft Skills
18:16
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-13 | ఏకలవ్యుడి గురుభక్తి | Interesting facts of Mahabharatham in Telugu
15:00
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-12 | అర్జుని విద్యాభ్యాసం | Interesting facts of Mahabharatham in Telugu
11:30
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-11 | ద్రోణుడి పగ ఎవరిపైన? | Interesting facts of Mahabharatham in Telugu
11:43
Video thumbnail
Mahabharatham Episode -10 | భీముడికి పదివేల ఏనుగుల భలం ఎలా వస్తుంది ? | Inspire Soft Skills
10:58
Video thumbnail
Mahabharatham Episode - 09 | పాండురాజు ఎలా మరణించాడు? | Interesting Facts of Mahabharatham
09:41
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-08| Pandavula Jananam | Untold history of Mahabharatham | Inspire soft skills
10:36
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-07 | శకుని పగ ఏరువారిపై? |Untold history of Mahabharatham| Inspire Soft Skills
10:23
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-06 | సత్యవతి కురు వంశాన్ని ఎలా కాపాడింది? | Untold history of Mahabharatham
09:30
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-05 | సత్యవతి చెప్పిన ఆ రహస్యం ఏమిటి? | Untold history of Mahabharatham
10:09
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-04 | అంబ ప్రతిజ్ఞ | Untold history of Mahabharatham | Inspire Soft Skills
10:03
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-03 | భీష్మ ప్రతిజ్ఞ | Untold history of Mahabharatham | Inspire Soft Skills
10:32
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-02 | భీష్ముడి జననం | Untold history of Mahabharatham | Inspire Soft Skills
10:55
Video thumbnail
Mahabharatham Episode-01 | Mahabharatham Prarambham | Untold history of Mahabharatham
09:38

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here