అలవాట్లు వ్యసనాలుగా మారకుండా ఏం చేయాలి? – డా. బీవీ పట్టాభిరామ్

First We Make Our Habits,Then Our Habits Makes Us,Personality Development,BV Pattabhiram,Motivational Videos,BV Pattabhiram Answers to Viewers Questions,personality development Training in Telugu,Personality Development by BV Pattabhiram,Online personality development class,B V Pattabhiram Speeches,psychiatrist,B V Pattabhiram videos,Good Daily Habits,What is a good habit to have?

ప్రముఖ సైకాలజిస్టు శ్రీ డా. బీవీ పట్టాభిరామ్ గారు ఈ ఎపిసోడ్ లో “అలవాట్లు వ్యసనాలుగా మారకుండా ఏం చేయాలి?” అనే అంశం గురించి వివరించారు. అభిమానులు, వీక్షకుల నుంచి అలవాట్లు, ప్రవర్తన తీరుపై వచ్చిన కొన్ని ప్రశ్నలకు ఈ ఎపిసోడ్ లో సమాధానమిచ్చారు. మొదటగా అలవాట్లను అదుపులో ఉంచుకోకపోతే, అవే వ్యసనాలుగా మారి మనుషులపై పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయని చెప్పారు. అలవాట్లపై ఎలా నియంత్రణ కలిగిఉండాలో ఈ ఎపిసోడ్లో బీవీ పట్టాభిరామ్ గారు విశ్లేషించారు.

పూర్తి స్థాయి వివరణతో కూడిన వీడియో కోసం స్క్రోల్ చేయండి 👇

[subscribe]

Video thumbnail
First We Make Our Habits, Then Our Habits Makes Us | Personality Development | BV Pattabhiram
11:32
Video thumbnail
How to Communicate Effectively? | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
11:14
Video thumbnail
What Is Change Management? | BV Pattabhiram Live Session | #StayHome & #StaySafe
45:54
Video thumbnail
BV Pattabhiram Live Session | Latest Personality Development Videos 2020 | #StayHome & #StaySafe
45:02
Video thumbnail
What is Safety Management? | Latest Motivational Videos | Personality Development | BV Pattabhiram
14:46
Video thumbnail
How to Raise Your Children? | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
14:52
Video thumbnail
How to Manage Time Effectively | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
24:18
Video thumbnail
What is Management? | Golden Rules of Effective Management | Personality Development
15:14
Video thumbnail
How to Get Out of Depression? | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
16:25
Video thumbnail
How to Talk to Strangers ? | Techniques for Socialising with Strangers | Tips by BV Pattabhiram
11:22
Video thumbnail
What Makes a Great Leader & How to Work Together as a Team? | Personality Development
18:43
Video thumbnail
How to Improve Your Relationship With Your Spouse | Personality Development | Motivational Videos
11:31
Video thumbnail
Power Of Youth By BV Pattabhiram | #NationalYouthDay | Swami Vivekananda | BV Pattabhiram
10:34
Video thumbnail
3 Ways to Believe in Yourself | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
12:20
Video thumbnail
How to Stop Being Lazy? | BV Pattabhiram Answers to Viewers Questions | Personality Development
12:51
Video thumbnail
You Don't Know How Lucky You Are? | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
12:28
Video thumbnail
How to Be Self Motivated? | What is MAGIC? | Personality Development | BV Pattabhiram
06:18
Video thumbnail
What do you Mean by Compromising Yourself | SWOT Analysis | Personality Development | BV Pattabhiram
12:41
Video thumbnail
Life is Beautiful | What Is the Meaning of Life? | Personality Development | BV Pattabhiram
17:41
Video thumbnail
How To Re-Frame Your Career & Life | Personality Development | Motivational Videos | BV Pattabhiram
13:39
Video thumbnail
How to Set and Implement Your Goals | 3 Action Plans to achieve your Goals | BV Pattabhiram
16:45
Video thumbnail
How to Set Goals in Life and Achieve Them | Golden Rules for Successful Goal Setting | Pattabhiram
16:08
Video thumbnail
How To Relieve Stress | Tips for Better Management of Your Stress by BV Pattabhiram
24:08
Video thumbnail
How to Make Good Decisions in Life | Keys To Make a Great Decision | BV Pattabhiram
21:12
Video thumbnail
What Is Soft Skills? | How To Develop Soft Skills? | Personality Development | BV Pattabhiram
09:20
Video thumbnail
What Is Attitude? | How To Develop Positive Attitude? | Personality Development | BV Pattabhiram
15:27

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here