యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ చెప్పిన “నలుగురు భార్యల” కథ

The Fourth Wife,Personality Development 2019,Motivational Videos,Yandamoori Veerendranath,5 tips for dealing with tense situations,Feeling Tense? How to Reduce Stress and Anxiety through Breath Work,Top 20 Ways to Reduce Your Daily Stress,What to do when ur tensed?,How do I stop being tensed?,How do you stay calm in anxious situations?,How can I be less tense all the time?,Personality Development Videos,Yandamoori Veerendranath Videos,Yandamoori Veerendranath Speech

శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఈ ఎపిసోడ్ లో “నలుగురు భార్యల” కథ గురించి వివరించారు. అందం, ఆరోగ్యాన్ని మొదటి భార్యగా, డబ్బును రెండో భార్యగా, పేరు ప్రఖ్యాతలు, ఆస్తిని మూడో భార్యగా, తృప్తిని నాలుగో భార్యగా వర్ణిస్తూ మనిషి జీవితంలో చివరి వరకు ఎవరు వస్తారు, ఉంటారనే విషయాన్ని ఆసక్తికరంగా వివరించారు. జీవితంలో గొప్ప తృప్తిని సాధించాలంటే మంచి వ్యక్తిత్వం కావాలని, మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా అలవర్చుకోవాలో ఈ ఎపిసోడ్ లో యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు విశ్లేషించారు.

పూర్తి స్థాయి వివరణతో కూడిన వీడియో కోసం స్క్రోల్ చేయండి 👇

Subscribe to our Youtube Channel Mango News for the latest News.

Download the My Mango App for more amazing videos from the Tollywood industry.

Video thumbnail
The Fourth Wife | Personality Development 2019 | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
11:02
Video thumbnail
How To Stop Feeling Tense & Reduce Stress | Motivational Videos 2019 | Yandamoori Veerendranath
08:06
Video thumbnail
Yandamoori Veerendranath about Two Evergreen Classic Songs | Yandamoori Veerendranath Latest Videos
07:30
Video thumbnail
What is Society Change? | Motivational Videos | Personality Development | Yandamoori Veerendranath
09:44
Video thumbnail
There Is No Need To Be Afraid | Latest 2018 Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
09:36
Video thumbnail
Tips for Treating Inferiority Complex | 2018 Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
07:00
Video thumbnail
How to Deal with Irritation | Personality Development |Motivational Videos| Yandamoori Veerendranath
09:59
Video thumbnail
How to Deal With Problems | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
18:33
Video thumbnail
Fight Till The END | The ART of WAR | Latest Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
11:33
Video thumbnail
How to Overcome Shyness? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
12:46
Video thumbnail
How Do Books Help Us Grow | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
09:21
Video thumbnail
How to Manage Time Effectively | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
09:32
Video thumbnail
What is Space Management? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
10:25
Video thumbnail
How to Express Love? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
10:43
Video thumbnail
Hardwork Is the Key to Success | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
07:22
Video thumbnail
How to Take The Right Decision | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
07:34
Video thumbnail
How To Control Anger and Negative Thoughts ? | How To Live Peacefully ? | Yandamoori Veerendranath
12:26
Video thumbnail
Yandamoori About Actions and Reactions | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
10:36
Video thumbnail
How to Churn your brain Smarter? | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
08:19
Video thumbnail
Yandamoori About TOP 4 Leadership Qualities | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
07:32
Video thumbnail
The Mistakes I Made in Film Industry | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
11:00
Video thumbnail
The Mistakes I Made in Film Industry | Part 2 | Personality Development | Yandamoori Veerendranath
15:15
Video thumbnail
Neekosam Short Film | Latest Telugu Short Films 2019 | Anirudh Karthik | Yandamoori Veerendranath
02:33
Video thumbnail
Decisions That Will CHANGE Your Life | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
08:30
Video thumbnail
Simple Tips to Avoid Misunderstandings | How To Communicate Properly |Personality Development Videos
06:47
Video thumbnail
Yandamoori About How to Prove Yourself | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
09:57
Video thumbnail
Yandamoori About How to Come Out of Depression? | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
11:16
Video thumbnail
Yandamoori About How To SUCCEED in Life? | Inspirational Videos | Yandamoori Veerendranath
13:54
Video thumbnail
Yandamoori About Problem Management Skills | Inspirational Videos | Yandamoori Veerendranath
13:41
Video thumbnail
How to Control ANGER? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
16:06
Video thumbnail
Earning MONEY is An ART Says Yandamoori | Motivational Videos in Telugu | Yandamoori Veerendranath
11:36

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here