డబ్బు, ప్రేమ, సౌకర్యాలు ఉన్నా కూడా ఆనందంగా ఎందుకు ఉండరు? – యండమూరి

Yandamoori Veerendranath Explains 5 Tips for a Happy Life, 5 Tips for a Happy Life,Latest Motivational Videos,Live a Happy Life,Yandamoori Veerendranath, 15 Simple Ways to Live a Happy Life,Be Happy in Life,How have a happy life?,How do you lead a simple and happy life?, tips to be happy,Yandamoori Veerendranath Videos,Yandamoori Veerendranath Speech,Secrets to Living a Happier Life, Mango News, Mango News Telugu,

శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఈ ఎపిసోడ్ లో “ఆనందానికి 5 సూత్రాలు” గురించి వివరించారు. కొంతమంది డబ్బు, సౌకర్యవంతమైన జీవితం, ప్రేమ కలిగివుండి కూడా ఆనందంగా ఉండరని చెప్పారు. ఆనందాన్ని హరించే, తక్కువ చేసే కారణాలు ఏంటో తెలియజేశారు. జీవితంలో ఆనందాన్ని కలిగి ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆలోచన భావాలు ఉండాలి, ఏఏ సూత్రాలను పాటించాలో ఈ ఎపిసోడ్ లో యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ విశ్లేషించారు.

పూర్తి స్థాయి వివరణతో కూడిన వీడియో కోసం స్క్రోల్ చేయండి 👇

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 5 =