చిరాకు నుంచి బయటపడడం ఎలా? – యండమూరి వీరేంద్రనాథ్

How to Deal with Irritation,Personality Development,Motivational Videos,Yandamoori Veerendranath,Yandamoori Veerendranath Latest Videos,Yandamoori Veerendranath Speech,Yandamoori Veerendranath Interview,Yandamoori Veerendranath Latest Episode,Personality Development Videos in Telugu,Telugu Motivational Videos,Simple Ways to Stop Being Irritable,Feeling Stressed or Irritated?,How not to get irritated

శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఈ ఎపిసోడ్ లో ‘చిరాకు నుంచి బయటపడడం ఎలా?’ అనే అంశం గురించి వివరించారు. చిరాకు వేరు, కోపం వేరని చెప్పారు. చిరాకు పడే సందర్భాల్లో మనమీద మనకు ఉండే అసంతృప్తి కూడా కనిపిస్తుందని, అదే కోపంలో అయితే అవతలి వారిపైనే ఎక్కువుగా దృష్టి పెడతామని చెప్పారు. చిరాకు ప్రభావం, లక్షణాలు, చిరాకును ఎదుర్కోవడం, సహనంతో అధిగమించడం వంటి పలు విషయాలను ఈ ఎపిసోడ్ లో యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు విశ్లేషించారు.

పూర్తి స్థాయి వివరణతో కూడిన వీడియో కోసం స్క్రోల్ చేయండి 👇

[subscribe]

Video thumbnail
How to Deal with Irritation | Personality Development |Motivational Videos| Yandamoori Veerendranath
09:59
Video thumbnail
How to Deal With Problems | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
18:33
Video thumbnail
Fight Till The END | The ART of WAR | Latest Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
11:33
Video thumbnail
How to Overcome Shyness? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
12:46
Video thumbnail
How Do Books Help Us Grow | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
09:21
Video thumbnail
How to Manage Time Effectively | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
09:32
Video thumbnail
What is Space Management? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
10:25
Video thumbnail
How to Express Love? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
10:43
Video thumbnail
Hardwork Is the Key to Success | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
07:22
Video thumbnail
How to Take The Right Decision | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
07:34
Video thumbnail
How To Control Anger and Negative Thoughts ? | How To Live Peacefully ? | Yandamoori Veerendranath
12:26
Video thumbnail
Yandamoori About Actions and Reactions | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
10:36
Video thumbnail
How to Churn your brain Smarter? | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
08:19
Video thumbnail
Yandamoori About TOP 4 Leadership Qualities | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
07:32
Video thumbnail
The Mistakes I Made in Film Industry | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
11:00
Video thumbnail
The Mistakes I Made in Film Industry | Part 2 | Personality Development | Yandamoori Veerendranath
15:15
Video thumbnail
Neekosam Short Film | Latest Telugu Short Films 2019 | Anirudh Karthik | Yandamoori Veerendranath
02:33
Video thumbnail
Decisions That Will CHANGE Your Life | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
08:30
Video thumbnail
Simple Tips to Avoid Misunderstandings | How To Communicate Properly |Personality Development Videos
06:47
Video thumbnail
Yandamoori About How to Prove Yourself | Personality Development Videos | Yandamoori Veerendranath
09:57
Video thumbnail
Yandamoori About How to Come Out of Depression? | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
11:16
Video thumbnail
Yandamoori About How To SUCCEED in Life? | Inspirational Videos | Yandamoori Veerendranath
13:54
Video thumbnail
Yandamoori About Problem Management Skills | Inspirational Videos | Yandamoori Veerendranath
13:41
Video thumbnail
How to Control ANGER? | Personality Development | Motivational Videos | Yandamoori Veerendranath
16:06
Video thumbnail
Earning MONEY is An ART Says Yandamoori | Motivational Videos in Telugu | Yandamoori Veerendranath
11:36

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here