ఎందుకు స్వామి వివేకానంద తక్కువ వయసులోనే మరణించారు

Dr.P Lavanya,Why Swami Vivekananda Lost His Life in Such a Young Age, Dr P Lavanya, Yuvaraj Infotainment, world Mysteries in Telugu INDIA, Swami Vivekananda, the Parliament of the World's Religions in Chicago SPEECH OF SWAMI, HINDU RELIGION, Hindu philosophy, Narendranath Datta, soul, IN TELUGU LANGUAGE, Ramakrishna Mission, స్వామి వివేకానంద మరణం, స్వామి వివేకానంద, How old was Vivekananda when he died?, the fact that Swami Vivekananda died, Why did Swami Vivekananda die early?

వేదాంత, యోగ, తత్వ శాస్త్రాలకు సంబంధించి సమాజంపైనా మహోన్నతమైన ప్రభావం కలిగించి, భారతదేశ చరిత్రలోనే చిరస్మరణీయంగా నిలిచిన వ్యక్తి, ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు స్వామి వివేకానంద. ఆయన కేవలం ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు. స్వామి వివేకానంద ఎలా మరణించారు, అందుకు గల కారణాలేంటి అనే విషయాలను ‘ఎందుకు స్వామి వివేకానంద తక్కువ వయసులోనే మరణించారు’ అనే ఎపిసోడ్ లో వివరించారు.

[subscribe]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =